1

En Iyi Tarafı Yangın Çıkış Kapısı

simono122fbx1
Yangın Bapsı, Müstacel durumlarda binadan emniyetli bir şekilde boşaltma imkanı sağlayan, kanunlarla ıztırari hale getirilmiş ve sima hayatını yapı taşı saha, gestaltların en önemli unsurlarından biridir. Merdivenin genliği 80 cm’den az olmamalıdır. Eğer az olursa bu tür merdivenlerde yalnızca bir korkuluk kullanılabilir. Yangın merdiveni akıcı bir şekilde olması gerekmektedir. Acil https://yang-n-k-kap-s26813.wiki-cms.com/6682660/2_dakika_kural_için_yangın_merdiveni_kapısı

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story